ES parama

Aukštos kvalifikacijos darbuotojo įdarbinimas UAB “LIX SOLUTIONS“

UAB “LIX Solutions” vykdo ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS remiamą projektą NR. VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-003 „AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJO ĮDARBINIMAS UAB “LIX SOLUTIONS“.

Projekto biudžetas: 358 213,22 Lt (trys šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trylika litų ir dvidešimt du centai)

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2012 m. kovo 13 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2015 m. kovo 13 d.