99.9% SLA sutartis

SLA įsipareigojimas

CloudLix.Com garantuoja SLA (angl. Service Level Agreement) 99.9% mėnesinį tinklo ir įrangos pasiekiamumą. Siekdami užtikrinti nepriekaištingą paslaugos veikimo lygį savo klientams, CloudLix.Com naudoja unikalią aukšto pasiekiamumo infrastruktūrą, kuri leidžia pasiekti tiek techninės, tiek programinės įrangos nepertraukiamą veikimą. Jei bet kurį nurodytą mėnesį mes neatitiksime šios garantijos, mes Jums suteiksime teisę gauti einamosios sąskaitos kredito.

Tinklo pasiekiamumo lentelė

Pasiekiamumo įsipareigojimas SLA Kreditas
99.9% Įsipareigojame
99.8% 10%
99.7% 20%
99.6% 30%
99.5% 40%
99.4% 50%
99.3% 60%
99.2% 70%
99.1% 80%
99.0% 90%
Mažiau nei 99.0% 100%

Techninės įrangos pasiekiamumo lentelė

Pasiekiamumo įsipareigojimas SLA Kreditas
4 val. ir mažiau Įsipareigojame
4 – 8 val. 20%
8 – 12 val. 40%
12 – 16 val. 60%
16 – 20 val. 80%
Daugiau nei 20 val. 100%

Sąlygos

1. CloudLix.Com SLA įsipareigojimą teikiame tik serveriams su pilna priežiūra.
2. CloudLix.Com CloudLix.Com įsipareigoja SLA kreditą panaudoti tik pratęsiant serverio galiojimą.
3. SLA įsipareigojimas skaičiuojamas tik nuo tada, kai atsiranda problema iki jos išsprendimo.
4. Jei buvo užfiksuoti AUP/TOP taisyklių pažeidimo atvejai, SLA kreditai tokiu atveju nebus taikomi.
5. Pastaba į SLA įsipareigojimo neatitikimą, turi būti parašyta per septynias dienas, po tinklo ar techninės įrangos nepasiekiamumo.
6. SLA kreditai negali būti didesnė nei vieno mėnesio įmoka.
7. SLA kreditai nesumuojami.
8. Planinė techninė priežiūra nesiskaičiuojama į SLA įsipareigojimą.
9. SLA įsipareigojimas taip pat negalios Nenugalimos jėgos(“Force majeure”) įvykiams.
10. CloudLix.Com pasilieka teisę keisti SLA sąlygas be jokio įspėjimo.